Windows Port Knocking Deamon

16-3-2008

Senelerdir aklımda ufak bir Windows Port Knocking Deamon' ı yazmak vardı. Bir kaç gün önce canım sıkıldı bir kaç saat içerisinde ufak bir şey yazdım. Pratik kullanım için değil ama kendiniz kodu modifiye edip kullanabilirsiniz.

Sistemde bir interfaceteki port isteklerini dinliyor ve eğer önceden tanımlanmış istek bulunursa OpenSesame(IPAddress As Long) u çağırıyor. Normal bir port knocking deamon' da olması gereken data taşıma, açılacak portları belirtme ya da encryption desteği yok.

Basit bir kod örneği, test etmek için sistemde WinpCap 3.1 ve Sharppcap gerekiyor.

Kaynak Kod - DramaBridge.vb

Client olarak hping3' ü kullanabilirsiniz, mesela koddaki örnek için şu TCL işinizi görecektir.

foreach i [list 50000 50001 50002] {
   hping send "ip(daddr=192.168.1.13)+tcp(sport=$i,dport=$i,flags=s)"
}

Recent Blog Posts

See all of the blog posts