Visual Basic ve Genel Dillerde Boolean Atraksiyonları

1-7-2004

Visual Basic ve Genel Dil Kontrol Atraksiyonları

Programlama dillerinde "Boolean (True/False)" kontrolleri vardır. Program süresince bunları hep kullanırız. Bunları düzenlenmesinde bazı kestirmeler kullanılabilir. True/False değerler her zaman basitçe set edilebilir.

Ek olarak en önemli faktörlerden biri hemen hemen her dilde 0=False, diğer integer değerler ise True olarak size dönecektir. Bunu vb altında basitçe şu şekilde rahatça görebilirsiniz.

	Console.Writeline("0 = " & CBool(0))
	Console.Writeline("1 = " & CBool(1))
	Console.Writeline("77 = " & CBool(-1))
	Console.Writeline("-1 = " & CBool(-1))

Gördüğünüz gibi 1,77,-1 True döndürdüğü gibi 0 False döndürdü. Bu şekilde numeric değerleri baz alarak direk True/False alacak Boolean değişkenlere atayabilirsiniz (assign edebilirsiniz).

Booleanları switch etmek için de şu şekilde kodlar yazmak saçmadır;

	Dim bool AS Boolean = True
	
	If bool Then
		bool = False
	Else
		bool = True
	End If
Bunun yerine;
	Dim bool AS Boolean = True	
	bool = NOT bool
Diğer bir switch örneği;
	sub Main
		Dim	control As Boolean = True
		swicth(control)
		Console.WriteLine()
				
		Console.WriteLine()
		Console.ReadLine()
	end sub
	
	sub switch(ByRef bool As Boolean)
		bool=NOT bool
	end sub
yeterli olacaktır.

C temelli dillerde (C,C++,C#,JS vs.) de şu şekilde bir sintaks işinizi görecektir;
	bool testBool = true; 
	testBool = ! testBool;

Benzer bir şekilde pratik kontroller yapabiliriz. Mesela bir listbox' ımız var ve bir de "Sil" butonumuz var. Bu buton ile listboxtan seçili elemanı sileceğiz.

	Sub.... Handles lstFiles.SelectedIndexChanged
		btnDeleteFile.Enabled = Not (lstFiles.SelectedIndex = -1)
	End Sub
Gördüğünüz gibi selectedIndex in seçili olmayınca -1 döndüreceğini kullanarak "Sil" butonunun aktifliğini pratik şekilde ayarlıyabiliyoruz.

Recent Blog Posts

See all of the blog posts