Visual Basic 2008 !

30-11-2007

Bildiğiniz gibi ben bir Visual Basic insanıyım,  bilmeyenler şimdi "Nasıl yani C# değil mi?" diye bir an için şok olmuş olabilirler, hayır C# değil! Bence C# ve VB aynı Linux ve Windows gibi. Herneyse, bu konu hakkında gerekli geyiği VB.NET mi C mi? konusunda yeterince yapmıştık.

Şimdi Visual Basic blogunu okurken şu harika yazıyı gördüm : Hidden Gems in Visual Basic 2008, Normalde bu tip yazıları okuduklarım' da paylaşıyorum ama bu anasayfayı hakedecek kadar güzel. Visual Basic 2008' deki yeni aksiyonlar, iki tanesi özellikle çok önemli.

Nihayet güzel bir IIF implemantasyonu gelmiş :

Dim intD As Integer = If(intA = intB, intA, intB)

Diğer bir süper yenilik, constructorları daha rahat set edebilmek için :

Dim strm As New StreamWriter( New FileStream("C:\out.txt", FileMode.OpenOrCreate) With {.Position = 10})

Gene de bunlar beni çok kesmedi ben i++, --i vs. yapmak istiyorum.

Recent Blog Posts

See all of the blog posts