Post Build Event

17-1-2008

Eğer pratik bir şekilde uygulamalarınızı paketlemek istiyorsanız VS.NET te post-build event ile bunu yapabilirsiniz. Bunun bir kaç yolu var ama en popülerlerinden biri sadece bir batch dosyası oluşturup onu çağırmak.

Pratik bir post-build event örneği:

del $(TargetName)-Release.zip
echo %date% - %time% > ReleaseTime.txt
7z a -tzip -r $(TargetName)-Release.zip *.config $(TargetFileName) *.dll *.txt

Sizin paketleyeceğinz dosyalar değişebilir, bu örnekte ben 7zip kullandım. Siz uygulamayı compile ettikten sonra release tarihini de oluşturuyor ve ondan sonra onu da zipleyerek birilerine göndermeye hazır hale getirebiliyor.

Diğer pratik bir kullanımı ise bir batch dosyası çağırmak, o dosya içerisindende NSIS installer' ı düzenlemek olabilir. Bunu da NSIS installer kullandığım diğer bir projede yapıyorum, gayet pratik oluyor. İki örnekte küçük projeler için uygun.

Recent Blog Posts

See all of the blog posts