OSVDB Blog owned ?

7-11-2007

OSVDB blog' un RSS sonuçlarında bir dizi spam mesajı vardı. Tahmin ettiğim o ki OSVDB blog' u otomatik bir script / tool tarafından hack edildi ve bu spam mesajları gönderildi.

Hack edilmek bir yana ancak eğer bir worm tarafından hack edildiyseniz bu daha hazin bir durum.

Bu arada resmi olarak sitede böyle bir durum sözkonusu değil ama Google' da şunu aratırsanız göreceksiniz ki ilgili sayfa Google' un cache' inde de aynı şekilde.

Free Phone Ringtones Sprint osvdb

Recent Blog Posts

See all of the blog posts