ADODB.Stream IE' de İptal Ediliyor

2-7-2004

Windows Update' e girenler görecektir IE için ADODB.Stream yaması çıkartıldı. ADODB.Stream sayesinde IE deki zone değiştirme açıkları çok daha tehlikeli bir hale geliyordu. ADODB.Stream ile kısaca bir bilgisayarda istediğiniz bir dosyayı oluşturabiliyor ve kaydedebiliyorsunuz.

Hatta kişisel ADODB.Stream testlerim için binary dosyaları Array haline çeviren ASP programcığını dün yazmıştım. Buda kodları;

Function generateString(byVal File)
	Dim objStream
	If NOT Instr(File,":") Then File = Server.Mappath(File)

	Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
		objStream.Type = 1
		objStream.Open
		objStream.LoadFromFile File
		
		Response.Write ConvertAsc(objStream.Read(objStream.Size))

		
	 objStream.Close : Set objStream = Nothing
End Function


  Function ConvertAsc(Binary)
    For i = 1 to LenB(Binary)
		Response.Write AscB(MidB(Binary,i,1)) 
		If i < LenB(Binary) Then Response.Write ","
    Next
  End Function

Buradan çıkacak olan string bir Array' e doldurabilir ve bunun ardından da ADODB.Stream ile bir makinada tekrar bu exe hayat bulabilir. Bu sayede HTML üzerinden bir kişinin makinasında istediğiniz bir .exe oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Recent Blog Posts

See all of the blog posts